System telemetryczny zasilany energią słoneczną

Rozproszony system pomiarowy z łączem radiowym opartym o układy nRF905 oraz nRF9E5:

Zdjęcia prototypowych modułów:

remote_node.jpg stacja.jpg stacja2.jpg modul_zasil.jpg

 "Cookie monsters": 6963847    Parse time: 0.021 s