Kilka linków (reklama:) ).

Różne

electronics-lab.com
Strona Igora Cesko - jedne z najciekawszych opracowań na uK AVR
AVR freaks, źródło kodu na uK Atmela
Strona Michała Zalewskiego
hackles.org - komiks on-line
Sheepdog Software - Delphi/Kylix/1-wire/...
phplot - a graph library for dynamic scientific, business, and stock-market charts.
http://www.ulrichradig.de/

Muzycznie

Trójka + mplayer:
  mplayer -cache 128 -loop 0 http://stream.polskieradio.pl/program3
Gdzie:

cache
rozmiar bufora w kB, może wymagać zwiększenia przy problemach z połączeniem
loop 0
zapętlenie odtwarzania (mplayer nie kończy pracy przy problemie z połączeniem, ale próbuje połączyć się ponownie). Przy używaniu zapętlenia odtwarzania sugeruję używanie aktualnej wersji mplayera - używam 20100415, starsza wersja wpadała w pętlę zużywając ~100% CPU po wybudzeniu komputera z uśpienia do RAM

Jak równocześnie nagrywać i słuchać? Do polecenia dodaj parametr -dumpstream,np.:
mplayer -dumpstream -cache 128 http://stream.polskieradio.pl/program3
W katalogu mplayera tworzony będzie plik stream.dump. Do odtwarzania wykorzystać można drugą instancję mplayera (bez parametru -dumpstream), ale korzystniej (tylko jeden strumień internetowy, kontrola przebiegu nagrywania) jest otworzyć plik w trakcie nagrywania drugą instancją mplayera (np. przeciągając plik na ikonę mplayera). Po zakończeniu nagrywania zmień nazwę pliku, inaczej zostanie on nadpisany przy kolejnym nagrywaniu.

Nagrywanie odporne na problemy
Problemy z połączeniem powodują zakończenie nagrywania w mplayerze na co nie znam lekarstwa (opcja -loop 0 nie jest tu skuteczna jak przy normalnym odtwarzaniu). Przy nagrywaniu czterogodzinnej audycji zdarzało mi się to do 10 razy co uniemożliwia nagrywanie bez nadzoru. Obejściem może być utworzenie pliku wsadowego wywołującego mplayera wielokrotnie, przy czym każdy zapis odbywa się do nowego pliku oznaczonego godziną rozpoczęcia:
mplayer -dumpstream -dumpfile %time::=%.asf -cache 1024 -loop 0 http://stream.polskieradio.pl/program3
mplayer -dumpstream -dumpfile %time::=%.asf -cache 1024 -loop 0 http://stream.polskieradio.pl/program3
mplayer -dumpstream -dumpfile %time::=%.asf -cache 1024 -loop 0 http://stream.polskieradio.pl/program3
mplayer -dumpstream -dumpfile %time::=%.asf -cache 1024 -loop 0 http://stream.polskieradio.pl/program3
...
mplayer -dumpstream -dumpfile %time::=%.asf -cache 1024 -loop 0 http://stream.polskieradio.pl/program3
Otrzymane pliki można skleić przy użyciu ffmpeg (po zmianie nazw dla wygody 1.asf - N.asf):
ffmpeg -i "concat:1.asf|2.asf|3.asf|4.asf|5.asf|6.asf|7.asf" -acodec copy output.wma

MiniMax - Piotr Kaczkowski
Trójkowy Ekspres
Radio WNET - na stronie radia są adresy kilku strumieni różniących się bitrate i kodowaniem do wyboru
  mplayer -cache 64 -loop 0 http://audio.radiownet.pl:8000/stream64


 "Cookie monsters": 7521498    Parse time: 0.001 s