Pilot PC

Obwód drukowany dla odbiornika zdalnego sterowania Igora Cesko.

Dokumentacja:
schemat elektryczny
schemat montażowy
schemat layoutu PCB

Szczegóły oraz wsad dla mikrokontrolera - http://www.cesko.host.sk/. Drobnym problemem związanym z wykorzystaniem układu wraz ze stworzonym przez Igora Cesko pluginem (wersją niezarejestrowaną) do programu Girder jest okno dialogowe wyskakujące przy uruchamianiu i zamykaniu programu utrudniające np. zdalne wyłączenie komputera. Alternatywnym oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem jak i wieloma innymi odbiornikami podczerwieni o podobnych zastosowaniach jest Lirc (http://www.lirc.org/).

Przy okazji zamieszczam napisaną kilka lat temu (nieco niekompletną) instrukcję instalacji oprogramowania współpracującego z czujnikiem podłączanym do RS-232; od strony użytkownika nie różni się to praktycznie od wersji USB. IgorPlug.pdf (280kB)
Przykładowy plik ustawień dla girdera 3.3 pozwalający na sterowanie winampem 2.xx oraz emulację kursorów, entera i klawisza F (przydatne do mplayera): config.gml (22kB)
Odpowiadający plik konfiguracji mplayera: input.conf.

Kilka zdjęć:

100_0222.jpg 100_0220.jpg 100_0221.jpg

 "Cookie monsters": 8155225    Parse time: 0.003 s