DsoundScope

Biblioteka dsoundscope.dll dodaje do programu miniscope v4 możliwość użycia karty dźwiękowej (poprzez interfejs DirectSound) jako źródła próbek pozwalając używać karty w charakterze amatorskiego oscyloskopu.

Sound card DirectSound PC oscilloscope

Oscyloskop oparty na karcie dźwiękowej ma kilka pozytywnych cech:

i kilka wad:

Właściwości pomiarowe karty można poprawić przerabiając ją dla umożliwienia przenoszenia składowej stałej ( przykład modyfikacji karty USB SC-5500P Trust). Nie każda karta musi być podatna na taką zmianę - niektóre z nich mogą odcinać składową stałą na drodze programowej lub posiadać obwód odsprzęgający wewnątrz układu scalonego. Obwody wejściowe kilku kart z propozycją przeróbki rozrysowane są na stronie http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm.

Popularna tania chińska karta USB (prawdopodobnie kiepski wybór): C-Media.

Drugi wariant karty "C-Media" C-Media 2.

Biblioteka dsoundscope.dll dystrybuowana jest na licencji GPL w postaci archiwum 7-zip zawierającego kod źródłowy i wersję skompilowaną.


 "Cookie monsters": 8155198    Parse time: 0.001 s