Konwerter text -> ciąg Pascal

Konwersja tekstu na literał Pascala - zamiana znaków nowych linii, cudzysłowów, tabulacji na odpowiadające im kombinacje escape.

Tekst źródłowy:

Opcje:

podziel tekst wyjściowy na wiele wierszy

Ciąg Pascal


 "Cookie monsters": 6520758    Parse time: 0.001 s