Konwerter text -> ciąg Pascal

Konwersja tekstu na literał Pascala - zamiana znaków nowych linii, cudzysłowów, tabulacji na odpowiadające im kombinacje escape.

Tekst źródłowy:

Opcje:

podziel tekst wyjściowy na wiele wierszy

Ciąg Pascal
 "Cookie monsters": 8155237    Parse time: 0.001 s