Miniscope v4

Miniscope v4 jest aplikacją PC/Win32 stanowiącą uniwersalny (niezależny od sprzętu - źródła danych pomiarowych) interfejs oscyloskopu PC. Program jest kontynuacją wersji v3, cechą różniącą go od poprzedniej wersji jest nielimitowana ilość kanałów pomiarowych.

Miniscope v3 może być wciąż wersją preferowaną do współpracy z jednokanałowymi urządzeniami ze względu na prostszy interfejs biblioteki dll - pluginu łączącego z urządzeniem.

Podobnie jak miniscope v3 aplikacja jest przenośna (ale konkretne urządzenie współpracujące może wymagać sterownika), natywna i skompilowana statycznie.

Miniscope v4 supported hardware

Q&A


 "Cookie monsters": 7850732    Parse time: 0.000 s