Wyrażenia regularne

Formularz javascript mający ułatwić tworzenie wyrażeń regularnych poprzez jednoczesne wyszukiwanie wyrażenia w kilku testowych fragmentach testu.

Porzukiwane wyrażenie regularne:

Testowane fragmenty tekstu:

Podstawowe elementy wyrażeń regularnych:
Literały
a B G 7 0 @ - = %znaki interpretowane dosłownie
\. \\ \$ \[znaki escape'owane znakiem backslash
\n \r \t \kod_dec \xkod_hexznaki niedrukowalne
Anchors
^ $początek/koniec linii
\bgranica słowa
\Bnie granica słowa
Grupy znaków
.dowolny znak oprócz nowej linii
\d \D \s \S \wcyfra dziesiętna, nie cyfra, odstęp, nie odstęp, znak z grupy [a-zA-Z0-9_]
[lista_znakow]dowolny znak z listy, np. [0123456789], [a-zA-Z0-9_]
[^lista_znakow]dowolny znak spoza listy, np. [^0-9]
Liczność - dla non-greedy (zatrzymanie po napotkaniu piewszego) należy dodać znak '?'. Wyrażenie może być ujęte w nawiasy ().
wyrażenie*0 lub więcej
wyrażenie?0 lub 1
wyrażenie+1 lub więcej
wyrażenie{n,m}od n do m
wyrażenie{n}dokładnie n
wyrażenie{n,}n lub więcej
Alternatywa: wyrażenie1|wyrażenie2


 "Cookie monsters": 7850741    Parse time: 0.001 s