Konwerter text -> ciąg C/C++

Konwersja tekstu na literał języków podobnych do C - zamiana znaków nowych linii, tab, cudzysłowów, backslash na odpowiadające im kombinacje escape.

Tekst źródłowy:

Opcje:

podziel tekst wyjściowy na wiele wierszy

konwertuj % na %% (dla stringu formatującego printf)

Ciąg C/C++
 "Cookie monsters": 8155275    Parse time: 0.000 s