miniscope v2

Mini-przystawka oscyloskopowa do PC oparta na mikrokontrolerze AT91SAM7S64, według założeń przeznaczona do prostych prac serwisowych:


Baza wyjściowa: miniscope + wirtualny oscyloskop. Protokół komunikacji oraz oprogramowanie dla PC są kontynuacją rozwinięciem zastosowanych wcześniej.

Dokumentacja (aktualizowana wraz ze źródłami): armscope doxygen

2006.02.09 Start.
2006.02.27 Uruchamianie, poprawki, tworzenie firmware.
2006.03.20 Ze względu na problemy związane ze stabilnością rozwiązania opartego o CDC i sterownik usbser.sys rozpoczęto przerabianie aplikacji na pracującą ze sterownikiem typu custom. Ostatecznie wykorzystane zostały sterownik i bibioteka libusb.
2006.03.26 Umieszczenie płytki w obudowie klasy "mydelniczka", wbrew pozorom całkiem estetycznej i precyzyjnie wykonanej (Maszczyk). Urządzenie nabiera cech użytkowych, poniżej zarejestrowany fragment ramki RS232.
2006.05.11 Duża reorganizacja protokołu komunikacyjnego pod kątem stabilności, poprawki w oprogramowaniu - urządzenie uznać można za wersję finalną.
2006.05.18 Nowa funkcjonalność: zrzucanie danych do pliku csv oraz tryb rejestratora przebiegów wolnozmiennych.

Schemat elektryczny
2009.06.13 Firmware wersja 20090613 (7-zip 114 kB)
armscope_dll_0_0_7.7z - biblioteka wejścia dla programu miniscope v3
armscope_dll_0_0_8.7z - biblioteka wejścia dla programu miniscope v3, wersja 0.0.8 (kalibracja czułości)
armscope_dll_0_0_9.7z - zwiększony rozmiar bufora odbiorczego

2009.09.21 Nowe wersje biblioteki i programu ARM zwiększają maksymalną częstotliwość próbkowania z 300 kSps do 500 kSps. Rozmiar bufora odbiorczego dla komunikacji USB został ustalony na 512 B (najmniejsza możliwa do wskazania wielkość bufora na próbki).
Firmware wersja 20090921, środowisko: WinARM 20070505
armscope_dll_0_0_10.7z

2009.09.23 Dodany kondensator C29 1nF przy wejściu ADC mikrokontrolera - szumy zostały zmniejszone do poziomu akceptowalnego (1 LSBpp lub mniej).
Schemat elektryczny 2009.09.23

2009.10.12 Drobne przyśpieszenie transmisji próbek oraz dodanie nastawy próbkowania 500Hz.
armscope_dll_0_0_11.7z

2009.10.18 Drobne zmiany organizacyjne przy komunikacji (kolejka zapisu).
armscope_dll_0_0_12.7z

2010.03.11 Alternatywne oprogramowanie współpracujące z opisanym układem - miniscope v2a.

2010.03.19 Prawdopodobnie pierwszy (nie licząc mojego prototypu) układ bazujący na opisywanym, zdjęcie udostępnione przez Jakuba Niziołka. Układ został podzielony na część cyfrową i analogową, część analogowa została uproszczona (brak przełączania czułości i typu sprzężenia).
miniscope v2
miniscope v2

2010.04.18 Poprawione wartości okresów próbkowania zgłaszane przez bibliotekę do aplikacji. Wskutek przeoczenia wpływu niedokładności ustawiania timera taktującego próbkowanie poprzednia wersja biblioteki podawała przy najwyższej częstotliwości próbkowania (na tym zakresie wpływ kwantyzacji dzielnika timera jest najwyższy) okres próbkowania różniący się od rzeczywistego ("okrągłego") o blisko 2%. Analogiczna poprawka znalazła się również w bibliotece wesji v2a.
armscope_dll_0_0_13.7z

2010.04.22 Dodany opis schematu miniscope v2.

2011.06.22 Uruchomiony nowy prototyp oscyloskopu opartego o AT91SAM7S4 - miniscope v2b.

ramka_RS.png 100_0793.jpg 100_0670.jpg


 "Cookie monsters": 8155211    Parse time: 0.002 s