Opera Video Cache player

Aplikacja została zastąpiona przez VideoPlayer.

Opera cache browser screenshot

Opera Video Cache player (OVCp) to GUI dla programu mplayer z funkcją skanowania katalogu cache Opery w poszukiwaniu plików wideo. Aplikacja umożliwia odtwarzanie plików wideo poza przeglądarką (w osobnym oknie) - także plików w trakcie buforowania oraz kopiowanie ich w bezpieczne miejsce (pliki są usuwane przez przeglądarkę przy jej zamykaniu). Odtwarzanie z użyciem mplayera zapewnia mniejsze zużycie procesora niż odtwarzanie przez plugin w przeglądarce co może być istotne przy odtwarzaniu materiałów zakodowanych H.264 w rozdzielczości 720p i wyższej.

Motywacją do napisania programu była zmiana w sposobie zarządzania katalogiem cache wprowadzona od wersji 10.50 Opery. Starsze wersje przeglądarki przechowywały wszystkie ściągnięte pliki w katalogu głównym, co ułatwiało odnalezienie/odtworzenie poza przegląrką/skopiowanie plików ściągniętych lub w trakcie buforowania. Nowsze wersje przegląrki rozsiewają pliki po 128 podkatalogach tworzących swego rodzaju bufor kołowy.

OVCp zajmuje minimalną powierzchnię ekranu (okno pozbawione ramki, automatyczne ukrywanie paska przycisków) i zachowuje wybrane przez użytkownika rozmiar i położenie ułatwiając równoczesną z odtwarzaniem pracę z np. edytorem tekstu.
Playing web video while caching

Do odtwarzania plików wymagane jest ściągnięcie programu mplayer (np. dystrybuowanego w komplecie z programem SMplayer) i ustawienia ścieżki do niego w konfiguracji. Lokalizację katalogu cache można odczytać na stronie opera:about.
Konfiguracja: lokalizacja folderu cache przeglądarki Opera

Program - teoretycznie - powinien współpracować z innymi przeglądarkami - odznacz opcję "Scan only g_xxxx subdirectories (Opera 11)" i wskaż katalog używany przez przeglądarkę, najprawdopodobniej C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Ustawienia lokalne\Temp. W przypadku plików odtwarzacza DivX sprawdź katalog Moje Dokumenty/Moje wideo/DivX Movies. W praktyce problemem może być zablokowanie współdzielenia pliku - w przypadku przeglądarki Firefox 4 współdzielenie pliki tymczasowe mają zablokowane współdzielenia. Próba odblokowania plików z użyciem programu Unlocker kończy się natychmiastowym przerwaniem buforowania, co oznacza, że nie będzie możliwe odtwarzania pliku poza przeglądarką w trakcie jego buforowania. Możliwe jest skopiowanie pliku z użyciem programu Unlocker, ale dopiero po zakończeniu buforowania.

Problemy z HTML5 i VP8/WebM (październik 2012)

Od kilku miesięcy youtube wprowadza (testowo?) HTML5 zastępując nim Flash video. Niestety nie udało mi się znaleźć wersji mplayera obsługującej ten format. Przypuszczam że sytuacja może poprawić się z czasem, na razie jednak najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest wyłączenie HTML5 video w serwisie youtube. Stosowny formularz dostępny jest na stronie do której prowadzi opcja "About HTML5" w menu kontekstowym odtwarzanego wideo.
Disable HTML5 video on youtube
Za pozostaniem przy Flash video przemawia też wyższa jakość obrazu - przynajmniej w odczuciu subiektywnym i w odniesieniu do materiałów niskiej i średniej rozdzielczości (nie byłoby różnic gdyby Opera obsługiwała również H.264) oraz częsty problem (Opera 12.02) ze startem odtwarzania - brak reakcji na play/pause, odtwarzanie daje się uruchomić dopiero po przewinięciu materiału. Przy odtwarzaniu w oknie przeglądarki przełączenie do "pełnego" trybu pełnoekranowego wymaga także przełączenia przeglądarki w tryb pełnoekranowy.

Problemy z FLASH wideo w serwisie youtube (2012.12)

W okolicach grudnia 2012 (chociaż znaleźć można informacje już o kwietniu 2012) zmienił się sposób buforowania wideo w serwisie youtube - filmy Flash ściągane są we fragmentach o rozmiarze około 1,7MB i nie rozpoznawanych przez odtwarzacze wideo. Dodatkowo ściąganie jest przerywane przy pauzowaniu odtwarzania Problem ten nie występuje przy filmach w rozdzielczości 480p i wyższych.
Wydaje się także że zostały w międzyczasie wprowadzone jakieś zmiany w kodowaniu materiałów WebM/VP8 - większość ich jest obecnie rozpoznawana przez mplayera (testowana wersja mplayera nie zmieniła się). W związku z tym włączenie HTML5 może być też sposobem na ominięcie problemu z bufowaniem Flash wideo.
Stary sposób buforowania jest także przywracany jeżeli podczas odtwarzania zmniejszona zostanie rozdzielczość (nawet na mniejszą).

Historia wersji i download

Uwaga: w domyślnej konfiguracji mplayer prawdopodobnie używać będzie wyjścia directx (linia vo=directx w pliku config) i nie działać na drugim monitorze (wyświetlając tylko zielone lub czarne tło). Jedną z opcji jest ręczne ustawienie monitora w pliku config (poprzez dodanie linii adapter=2) ale nie jest to wygodne jeżeli mplayer miałby pracować zamiennie na obu monitorach. Zmiana wyjścia na direct3d (vo=direct3d) wydaje się lepszą opcją - mplayer (bądź mplayer z nakładką) działa w tej konfiguracji na obu ekranach. Dodatkowym plusem jest to, że w tej konfiguracji działa więcej niż jedna instancja mplayera naraz (być może jest to problem związany ze zintegrowaną grafiką), minusem - problemy z wyświetlaniem paska z przyciskami OVCP (przy obsłudze z klawiatury nie są one zbyt użyteczne).


 "Cookie monsters": 7850613    Parse time: 0.001 s